0317 319 635 info@fysiodynamic.nl

   Tarieven

   Fysio Dynamic heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst/contract afgesloten, zodat wij conform uw verzekeringsvoorwaarden kunnen declareren, volgens de tarieven en voorwaarden van uw basisverzekering en/of aanvullende verzekering.
     
   Afhankelijk van uw verzekering leveren wij fysiotherapeutische zorg volgens het natura- of restitutiestelsel. 
   Indien de kosten van fysiotherapie niet (meer) vergoed worden door uw basis en/of aanvullende verzekering ontvangt u een rekening van Uwnota.nl met de tarieven die de praktijk hanteert.

    Zitting fysiotherapie € 27,50
    Verbijzonderde fysiotherapie zoals Bekkenfysiotherapie of Manuele therapie € 43,00
    Screening (voorafgaand aan directe toegankelijkheid fysiotherapie) € 14,50
    Intake en onderzoek fysiotherapie € 29,00
    Lange zitting fysiotherapie (bij complexe en/of meervoudige hulpvragen)*) € 43,00
    Consult Fysiotherapeutisch onderzoek € 58,50
    Toeslag aan huis behandeling € 14,25
    Inrichtingstoeslag € 11,00
    Telefonische zitting € 11,00
    Niet nagekomen afspraak / niet tijdig afgezegd (24 uur van tevoren) 100% van het tarief
    Eenvoudig kort rapport € 43,00
    Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 86,00 
    Verstrekte verband- en / of hulpmiddelen Kostprijs
    Shockwave therapie €65.00
    Echografische diagnostie €45.00 
    Sportmassage €20.00

   Bel of mail ons vandaag nog voor een afspraak!

   info@fysiodynamic.nl -  0317 319 635