0317 319 635 info@fysiodynamic.nl

Tarieven

Fysio Dynamic heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst/contract afgesloten, zodat wij conform uw verzekeringsvoorwaarden kunnen declareren, volgens de tarieven en voorwaarden van uw basisverzekering en/of aanvullende verzekering.
  
Afhankelijk van uw verzekering leveren wij fysiotherapeutische zorg volgens het natura- of restitutiestelsel. 
Indien de kosten van fysiotherapie niet (meer) vergoed worden door uw basis en/of aanvullende verzekering ontvangt u een rekening van Uwnota.nl met de tarieven die de praktijk hanteert.

 Zitting fysiotherapie € 27,50
 Verbijzonderde fysiotherapie zoals Bekkenfysiotherapie of Manuele therapie € 43,00
 Screening (voorafgaand aan directe toegankelijkheid fysiotherapie) € 14,50
 Intake en onderzoek fysiotherapie € 29,00
 Lange zitting fysiotherapie (bij complexe en/of meervoudige hulpvragen)*) € 43,00
 Consult Fysiotherapeutisch onderzoek € 58,50
 Toeslag aan huis behandeling € 14,25
 Inrichtingstoeslag € 11,00
 Telefonische zitting € 11,00
 Niet nagekomen afspraak / niet tijdig afgezegd (24 uur van tevoren) 100% van het tarief
 Eenvoudig kort rapport € 43,00
 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 86,00 
 Verstrekte verband- en / of hulpmiddelen Kostprijs
 Shockwave therapie €65.00
 Echografische diagnostie €45.00 
 Sportmassage €20.00

Bel of mail ons vandaag nog voor een afspraak!

info@fysiodynamic.nl -  0317 319 635